Konsultacje Urzędu  Sprawy społeczne

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Konsultacja zakończona 2022-03-31

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska

Opis

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Szczegółowy opis konsultacji

Szanowni Mieszkańcy miasta Skarżysko-Kamienna
w związku z rozbudową układu komunikacyjnego oraz budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” Gmina Skarżysko-Kamienna jako organizator publicznego transportu zbiorowego przedstawia propozycję nowego układu tras i rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej, które znacznie usprawnią poruszanie się po jej obszarze.
Zmiana sieci połączeń komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Skarżysko-Kamienna jest podyktowana przede wszystkim koniecznością dostosowania oferty do potrzeb pasażerów oraz oczekiwań mieszkańców, wykreowaniem podaży usług zaspokajającej popyt oraz unowocześnieniem oferty przewozowej. Oczekiwanym efektem optymalizacji rozkładów jazdy będzie zmiana częstotliwości kursowania, synchronizacja odjazdów linii kursujących wspólnymi odcinkami oraz koordynacja odjazdów.
Proponujemy uruchomienie nowych linii, modyfikację przebiegów tras oraz wycofanie niektórych linii, które zostaną zastąpione innymi połączeniami. Zwiększymy liczbę połączeń autobusowych, które pozwolą na wygodne podróżowanie komunikacją miejską. Wprowadzimy cykliczne rozkłady jazdy i koordynację godzin odjazdów linii jadących
w podobnych kierunkach, co pozwoli wyeliminować kumulację autobusów
i przełoży się na zwiększenie odczuwalnej częstotliwości kursowania.
Informujemy, że projekty rozkładów jazdy opracowano na podstawie wyników kompleksowych badań marketingowych wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe we wszystkich kursach na każdej linii i w każdym dniu tygodnia przeprowadzonych
w komunikacji miejskiej z uwzględnieniem topografii miasta oraz rozmieszczenia najważniejszych punktów dla mieszkańców.
Zaprojektowany, zmodyfikowany system obsługi komunikacyjnej Skarżyska-Kamiennej obejmuje trzynaście skategoryzowanych linii autobusowych.
Zmianie ulegną trasy linii: 1, 7, 8, 12, 14, 15, 18, 19, 22, 25, 26. Utworzone zostaną dwie nowe linie: 2 i 5. Ponadto linie: 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24 przestaną funkcjonować, dzięki zwiększeniu częstotliwości kursowania i wydłużeniu tras innych linii oraz utworzeniu nowych linii.
Nowo powstałą sieć komunikacyjną będzie tworzyć linia 1 z rozkładem jazdy opartym na częstotliwości modułowej co 30 minut, linie: 2, 7, 12, 14, 15, 19, 22, 25 z rozkładami jazdy opartymi na częstotliwości modułowej co 60 minut oraz linie: 5, 8, 18, 26 z rozkładami jazdy z częstotliwością nieusystematyzowaną.
W związku z powyższym w okresie od dnia 14 marca 2022 r. do dnia 31 marca 2022 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w sprawie zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.
Proponowany przebieg sieci komunikacyjnej przedstawiono na mapach, natomiast rozkłady jazdy przedstawiono w układzie tabelarycznym.
Zapraszamy do zapoznania się z projektami rozkładów jazdy oraz przebiegiem sieci komunikacyjnej skarżyskiej komunikacji miejskiej.
Wszelkie uwagi i opinie należy wpisać do formularza konsultacji społecznych i przesłać do dnia 31 marca 2022 roku:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna) z dopiskiem:
„Sieć komunikacyjna oraz rozkłady jazdy autobusów komunikacji miejskiej”,
b) elektronicznie na adres: k.szpunar@um.skarzysko.pl (podpisany skan formularza),
c) poprzez stronę Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej https://konsultacje.skarzysko.pl.,
d) osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, piętro II, pokój 223 (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta). ul. Legionów 122D, 26-110 Skarżysko-Kamienna), bądź w punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta przy ul. B. Prusa 3a w Skarżysku-Kamiennej.

Podstawa prawna

ZARZĄDZENIE NR 43/2022 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany przebiegu sieci komunikacyjnej oraz rozkładów jazdy autobusów komunikacji miejskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

Obszar tematyczny

Sprawy społeczne

Administrator konsultacji

Kamil Szpunar

Termin konsultacji

2022-03-09 - 2022-03-31

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2022-05-01

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2022-03-09
2022-03-14

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Formularz konsultacyjny
Termin
2022-03-14 - 2022-03-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Mapy z przebiegiem linii komunikacyjnych
Termin
2022-03-14 - 2022-03-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Rozkłady Jazdy
Termin
2022-03-14 - 2022-03-31

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Zarządzenie
Termin
2022-03-14 - 2022-03-31
Koniec konsultacji: 2022-03-31

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Formularz konsultacyjny

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 539 0

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Mapy z przebiegiem linii komunikacyjnych

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 625 10 2022-03-31, Czw., 11:33

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Rozkłady Jazdy

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 585 8 2022-03-31, Czw., 10:15

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Zarządzenie

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Ostatnia aktywność
Zakończony 552 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Zarządzenie.pdf - 3

Załączniki do punktów harmonogramu


Formularz konsultacyjny

Mapy z przebiegiem linii komunikacyjnych

Zarządzenie

Do góry