Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi znajdującemu się w centrum miasta Skarżyska-Kamiennej

Opiniowanie dokumentu:


projekt uchwały w sprawie nadania nazwy placowi znajdującemu się w centrum miasta Skarżyska-Kamiennej

Punkt konsultacji zakończony: 2024-04-22

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry