Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt uchwały Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027

Opiniowanie dokumentu:


Projekt uchwały Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Skarżyska-Kamiennej na lata 2022-2027

Punkt konsultacji zakończony: 2021-08-01

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry