Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Projekt Statutu Rady Osiedla Dolna Kamienna I w Skarżysku - Kamiennej

Opiniowanie dokumentu:


Projekt Statutu Rady Osiedla Dolna Kamienna I w Skarżysku - Kamiennej

Punkt konsultacji zakończony: 2021-02-19

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Podsumowanie dla punktu konsultacji w postaci opiniowania dokumentu nie zostało jeszcze dodane

Do góry